Ceník

Kouzelná tantra ... 2 h. ... 3.000 Kč
Neotantra ... 4 hodiny ... 4.000 Kč
Neotantra ... 5 hodiny ... 5.000 Kč
Párová Neotantra ... 4 h. ... 8.000 Kč

Pro ženy: Josef
Páry: Josef a asistentka